Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2020, 13

  Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.09.2020 nr 116

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 8 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.09.2020.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve.

  /otsingu_soovitused.json