Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Mustvee valla 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2020, 15

  Mustvee valla 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 30.09.2020 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Mustvee valla põhimääruse § 41 ja Mustvee valla finantsjuhtimise korra § 12 ja § 13 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Mustvee valla 2020. a II lisaeelarve vastavalt lisale 1 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Ülle Rosin
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Mustvee valla 2020. aasta II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json