Teksti suurus:

Vormsi valla arengukava muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2021, 8

Vormsi valla arengukava muutmine

Vastu võetud 27.09.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372    lg 7 alusel.

§ 1.   Muuta Vormsi Vallavolikogu 2019. aasta 23. detsembri määrusega nr 8 vastu võetud Vormsi valla arengukava 2019- 2030 Lisa 2 Kavandatavad  investeeringud, tegevused ja ajakava aastateks 2020-2024 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Lisa 3 määruse tekstist välja jätta.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Tegevuskava aastani 2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json