Teksti suurus:

Üüri piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2012, 7

Üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 08.12.2010 nr 27

Määrus kehtestatakse "Elamuseadus" § 371 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Võru linna omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäärad.

§ 2.   Üüri piirmäärad

  (1) Võru linna omandis olevate eluruumide üüri piirmäärad ühes kuus on:
  1) keskkütte, tsentraalse vee ja kanalisatsiooni olemasoluga eluruumil 0,64 eurot/m2;
  2) keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasoluga eluruumil 0,51 eurot/m2;
  3) keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsioonita eluruumil 0,32 eurot/m2.

  (2) Aadressil Räpina mnt 22 asuvates eluruumides üüri piirmäärad ühes kuus on:
  1) ühe üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,51 eurot/m2;
  2) mitme üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,38 eurot/m2.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 25. jaanuari 2006. a määrus nr 11 „Üüri piirmäärade kehtestamine“ (KO 2006, 29, 338; 202, 2186).

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Erki Saarman
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json