ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Võru linna omandis olevate mitteeluruumide üürimäärad

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2012, 14

Võru linna omandis olevate mitteeluruumide üürimäärad

Vastu võetud 10.11.2010 nr 21
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.201120.10.2011

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Võru linna omandis olevate mitteleluruumide piirmäärade korraga kehtestatakse Võru linna omandis olevate mitteeluruumide eristamiseks linna territooriumi jagamine piirkondadeks, kehtestatakse üüri algmäärad ja korrust ning kõrvalteenuseid arvestavad parandustegurid.

§ 2.  Piirkondadeks jagamine

  Võru linna omandis olevate mitteeluruumide üürimäärade eristamiseks jagada linna territoorium kaheks piirkonnaks järgnevalt:
 1) piirkond A: Tartu, Lembitu, Vabaduse, Jüri, Liiva ja F. R. Kreutzwaldi tänava vaheline ala;
 2) piirkond B: kogu ülejäänud linna territoorium.

§ 3.  Üürimäär

 (1) Üürimäär ühele ruutmeetrile kuus määratakse vastava piirkonna algmäära korrutamisel parandusteguriga.

 (2) Üüri algmäärad:

Piirkond A

Piirkond B

3,20 eurot/m2

1,92 eurot/m2 (3) Korrust arvestav parandustegur:

I-korrus

II-korrus

III-korrus

Keldrikorrus

1,0

0,7

0,6

0,3
[ - jõust. 20.10.2011]

 (4) Kõrvalteenuseid arvestav parandustegur:

Vesi
Kanalisatsioon
Keskküte

Vesi
Kanalisatsioon

Kõrvalteenusteta

Kuurid

1,0

0,8

0,6

0,3§ 4.  Erisused

 (1) Aadressil Tartu 23 / Lembitu 2 olevates ruumides jätta kuni hoone renoveerimiseni üüri algmääraks 1,92 eurot/m2.

 (2) Määrust ei kohaldata kehtivatele Võru Linnavalitsuse ja üürnike vahel sõlmitud üürilepingutele.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.