Teksti suurus:

Roosna-Alliku valla arengukava aastateks 2012-2020

Roosna-Alliku valla arengukava aastateks 2012-2020 - sisukord
  Väljaandja:Roosna-Alliku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2012, 49

  Roosna-Alliku valla arengukava aastateks 2012-2020

  Vastu võetud 29.12.2011 nr 13

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Roosna-Alliku valla arengukava aastateks 2012-2020 vastavalt määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 5. jaanuaril 2012

  Aivar Tubli
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Roosna-Alliku valla arengukava aastateks 2012-2020 1. ja 2. osa

  Lisa 2 Roosna-Alliku valla arengukava finantseerimiskava 2012-2020 3. osa