Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Leisi valla avaliku korra eeskirja, heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Leisi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2013, 22

Leisi valla avaliku korra eeskirja, heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 16.12.2003 nr 22

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktidest 36¹, 36² ja 36³, Leisi Vallavolikogu määrab:


1. Kinnitada Leisi valla avaliku korra eeskiri (lisatud).


2. Kinnitada Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri (lisatud).


3. Kinnitada koerte ja kasside pidamise eeskiri Leisi vallas (lisatud).


4. Tunnistada kehtetuks Leisi Vallavolikogu 14. aprilli 1998. a määrus nr 8 “Leisi valla korra eeskirja kinnitamine” ning Leisi Vallavolikogu 13.07.1999. a määrus nr 15 “Leisi valla korra eeskirja muutmine”.


5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Marika Pulk
volikogu esimees

Lisa Avaliku korra eeskiri

Lisa Heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Lisa Koerte ja kasside pidamise eeskiri

/otsingu_soovitused.json