Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Vändra alevi 2015. aasta eelarve koostamise prioriteedid

Vändra alevi 2015. aasta eelarve koostamise prioriteedid - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2014, 27

Vändra alevi 2015. aasta eelarve koostamise prioriteedid

Vastu võetud 16.10.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse Vändra Alevivolikogu 21.09.2006. a määruse nr 19 “Vändra alevi põhimääruse” § 50 lg 1 ja valitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.  Vändra alevi 2015. aasta eelarve koostamise prioriteedid

  Vändra alevi 2015. aasta eelarve koostamise prioriteedid on:
 1) koostöös Vändra vallaga moodullasteaia käivitamine;
 2) Vändra esmamainimise 500. aastapäeva tähistamine koos Vändra vallaga;
 3) Vändra Gümnaasiumi ja lastemuusikakooli tegevuskeskkonna parandamine.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist.

Priit Enok
Volikogu esimees