ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2015, 6

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

Vastu võetud 28.10.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

  Kinnitada Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Risti Vallavolikogu 13.03.2013 määrus nr 5 „Risti valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013–2025 kinnitamine“ ja Taebla Vallavolikogu 17.12.2009 määrus nr 3 „Taebla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2009–2021 kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Kampmann
Vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (ÜVK arendamise kava skeemid ja tabelid on kättesaadavad Lääne-Nigula valla kodulehel)

/otsingu_soovitused.json