Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla terviseprofiili vastuvõtmine

Lääne-Nigula valla terviseprofiili vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2015, 7

Lääne-Nigula valla terviseprofiili vastuvõtmine

Vastu võetud 28.10.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 2 ja § 37 lõike 4 punkti 2 ning rahvatervise seaduse § 10 punkti 2 alusel.

§ 1.  Terviseprofiili vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääne-Nigula valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Kampmann
Vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Nigula valla terviseprofiil 2015-2020