Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018-2023

Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018-2023 - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2018, 27

Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 25.10.2018 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava kehtestamine

  Kehtestada Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2018–2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 27.08.2015 määrus nr 4 "Kõo valla jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine”;
  2) Suure-Jaani Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 27 "Suure-Jaani valla jäätmekava 2015–2020”;
  3) Võhma Linnavolikogu 18.03.2015 määrus nr 4 "Võhma linna jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päevast pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json