Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2018, 38

2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Vastu võetud 31.10.2018 nr 36
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel.

§ 1.   Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

  Määrusega kehtestatakse 2019. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:
  1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);
  2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);
  3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);
  4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);
  5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);
  6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);
  7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);
  8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);
  9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);
  10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);
  11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);
  12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määrus nr 32 „2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1  Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused

Lisa 2  Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 3  Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 4  Haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 5  Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 6  Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 7  Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 8  Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 9  Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 10  Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 11  Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 12  Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json