Teksti suurus:

Viljandi Noortevolikogu projektitoetuse andmise korra muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 39

Viljandi Noortevolikogu projektitoetuse andmise korra muutmine

Vastu võetud 29.10.2020 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavolikogu 28.02.2019 määruse nr 43 „Viljandi Noortevolikogu projektitoetuse andmise kord“ (edaspidi määrus) § 3 lõiget 1 ning sõnastada see järgmiselt: „(1) Projektitoetuse taotlusvoorude ajad kinnitab Viljandi Linnavalitsus VNV ettepanekul.“

§ 2.   Muuta määruse lisa 2 tabeli II osa „Projekti uudsus. Traditsioonide jätkamine.“ tulpa „Hindamiskriteeriumide miinimum- ja maksimumväärtuste määratlus“ ning asendada olemasolev sõnastus alljärgnevalt: „0 - Hindamiskriteeriumi kohta informatsioon taotluses puudub. 1 - 0 ja 2 vahepealne hinnang. Seos hindamiskriteeriumiga nõrk. 2 - Projekt ei ole oma piirkonnas uudne, kuid keskendub traditsioonide jätkamisele. 3 - 2 ja 4 vahepealne hinnang. 4 - Projekt on oma piirkonnas uudne ja sisaldab uudseid elemente ning on oma olemuselt innovaatiline."

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

Lisa  Hindamiskriteeriumid, nende osakaalud ja hindepunktid

/otsingu_soovitused.json