HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna rahastamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 40

Koolilõuna rahastamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides

Vastu võetud 30.10.2020 nr 73

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna toitlustamiskulude katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Statsionaarses õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud kaetakse osaliselt Haapsalu linnale koolilõuna kuludeks riigieelarvest määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

  (2) Haapsalu linna eelarves võib ette näha täiendavaid toetusi koolilõuna maksumuse katmiseks.

  (3) Riigi- ja linnaeelarvelised vahendid koolilõuna kulude katmiseks jagatakse koolide vahel vastavalt õpilaste arvule Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel iga aasta 10. novembri seisuga.

  (4) Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab toitlustusjuht või kooli direktor vastavalt Linnavalitsuse poolt kehtestatud töökorraldusele.

  (5) Koolilõuna maksumuse kehtestab Haapsalu Linnavalitsus.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise järelevalve

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Haapsalu Linnavalitsus.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 30.09.2011 määrus nr 37 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides.“

  (2) Haapsalu Linnavolikogu 21.06.2012. a määrus nr 62 „Toidukulu maksumuse kehtestamine Haapsalu linna üldhariduskoolides“ tunnistada kehtetuks alates 11.11.2020.

  (3) Ridala Vallavolikogu 25.09.2008. a määrus nr 82 „Koolilõuna maksumuse piirhinna kehtestamine“ tunnistada kehtetuks alates 11.11.2020.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi teatajas ilmumist.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json