Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 54

Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 29.10.2020 nr 65

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõigete 1 ja 3 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 506 lõigetega 1 ja 6.

§ 1.   Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve

  (1) Võtta vastu Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Kinnitada:
  1) põhitegevuse tulud 16 887 272 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 1;
  2) põhitegevuse kulud 16 240 881 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 2;
  3) investeerimistegevus vastavalt lisaeelarve lisale 3.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve

Lisaeelarve lisa 1 Põhitegevuse tulud

Lisaeelarve lisa 2 Põhitegevuse kulud

Lisaeelarve lisa 3 Investeerimistegevus

/otsingu_soovitused.json