HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Orava Kooli arengukava 2021 – 2024 kinnitamine

Orava Kooli arengukava 2021 – 2024 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2021, 4

Orava Kooli arengukava 2021 – 2024 kinnitamine

Vastu võetud 02.11.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 62 „Arengukavade koostamise kord“ § 6 lg 2, § 8 lg 3, § 9 lg 3 ja Orava Kooli põhimääruse § 4 lg 2 p 2 alusel ning arvestades Orava Kooli õpilasesinduse, hoolekogu ning õppenõukogu 21.09.2021 arvamust.

§ 1.   Orava Kooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Orava Kooli arengukava aastateks 2021–2024 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Orava Kooli arengukava aastateks 2021–2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json