KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2012, 35

Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 30.09.2003 nr 19

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel Keila Linnavolikogu määrab

1. Kehtestada Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri (lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 30. septembri 1997. a määruse nr 24 (RTL 1997, 167/168, 949) «Keila linnas koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine» punkt 1.
3. Avaldada määrus elektroonilises Riigi Teatajas.

Rein Siim
Volikogu esimees

Lisa Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

/otsingu_soovitused.json