Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määruse nr 40 „Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 9

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määruse nr 40 „Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ muutmine

Vastu võetud 28.11.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

§ 1.   Narva Linnavolikogu 25. novembri 2010 määruses nr 40 „Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ tehakse järgmised muudatused:
1. 3. peatüki pealkirja täiendada sõnadega „ja nimetamine“;
2. paragrahvis 4 asendada sõna „valimine“ sõnaga „nimetamine“.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json