Teksti suurus:

Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2011-2015

Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2011-2015 - sisukord
  Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 76

  Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2011-2015

  Vastu võetud 17.02.2011 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37, Väätsa Vallavolikogu 27. mai 2010 a määrusega nr. 9 kehtestatud Väätsa valla põhimääruse § 88 lõike 4 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2011 – 2015 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 21. veebruaril 2011 a.

  Marge Kannel
  volikogu esimees

  Lisa Arengukava