Teksti suurus:

Väätsa Lasteaia arengukava aastateks 2011 – 2013 kinnitamine

Väätsa Lasteaia arengukava aastateks 2011 – 2013 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 77

  Väätsa Lasteaia arengukava aastateks 2011 – 2013 kinnitamine

  Vastu võetud 17.02.2011 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37, Väätsa Vallavolikogu 27. mai 2010 a määrusega nr. 9 kehtestatud Väätsa valla põhimäärus § 88 lõike 4 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Väätsa Lasteaia arengukava aastateks 2011 – 2013 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 21. veebruaril 2011 a.

  Marge Kannel
  volikogu esimees

  Lisa Arengukava