Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 25.01.2012 määruse nr 106 „Viljandi linna nimelise kõrghariduse aastastipendiumi statuut“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2014, 8

Viljandi Linnavolikogu 25.01.2012 määruse nr 106 „Viljandi linna nimelise kõrghariduse aastastipendiumi statuut“ muutmine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Muuta paragrahvi 4 ning sõnastada see järgnevalt: „§ 4. Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena.“

§ 2.   Tunnistada kehtetuks paragrahv 10.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json