HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2016, 49

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 30.11.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida erakooliseaduse § 222 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees