HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2016, 55

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks

Vastu võetud 29.11.2016 nr 21
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 1 ja 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 6 ja 7 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel ning kooskõlas Viimsi valla 2017. aasta eelarve projektiga.

§ 1.  Üldhariduskoolide kulud

  Kinnitada 2017. aastaks üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta alljärgnevalt:
 1) Viimsi Keskkool – 1050,18 eurot aastas ja 87,51 eurot ühes kuus;
 2) Haabneeme Kool – 1287,70 eurot aastas ja 107,31 eurot ühes kuus;
 3) Randvere Kool – 2083,98 eurot aastas ja 173,66 eurot ühes kuus;
 4) Püünsi Kool – 1633,16 eurot aastas ja 136,10 eurot ühes kuus;
 5) Prangli Põhikool – 5900 eurot aastas ja 491,67 eurot ühes kuus.

§ 2.  Koolieelse lasteasutuse kulud

  Kinnitada 2017. aastaks MLA Viimsi Lasteaiad majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 3314,66 eurot aastas ja 276,22 eurot ühes kuus.

§ 3.  Huvikoolide kulud

  Kinnitada 2017. aastal huvikoolide tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta alljärgnevalt:
 1) Viimsi Muusikakool – 2199,43 eurot aastas ja 244,38 eurot ühes kuus;
 2) Viimsi Kunstikool – 1133,33 eurot aastas ja 125,93 eurot ühes kuus.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrust jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Alvar Ild
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär