Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Valitsusliikmetele hüvitise suuruse määramine ja maksmise kord

Valitsusliikmetele hüvitise suuruse määramine ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2017, 31

Valitsusliikmetele hüvitise suuruse määramine ja maksmise kord

Vastu võetud 30.11.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“,Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 16.20. alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib mittepalgalistele vallavalitsuse liikmetele, kelle põhitöökoht või -ametikoht ei ole vallavalitsuses, valitsuse tööst osavõtu ees hüvitise suuruse määramist ja maksmist.

§ 2.   Hüvitis

  (1) Vallavalitsuse mittepalgalisele liikmele makstakse hüvitist 25 eurot istungist osavõtmise eest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot ühes kuus.

  (2) Vallavalitsuse istungitest osavõtu üle peab arvestust vallakantselei, kes esitab andmed finants- ja raamatupidamisosakonnale hüvitise väljamaksmiseks.

§ 3.   Hüvitise väljamaksmine

  (1) Hüvitis makstakse välja valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsuse hüvitiste väljamaksmisel rakendatakse Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendis vallavanema ja palgaliste valitsusliikmete kohta sätestatut.

  (3) Hüvitised kantakse saaja poolt näidatud pangaarvele.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json