Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 11

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 29.11.2018 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Jõgeva valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Maamaksumäär

 (1) Kehtestada Jõgeva valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud lõikes 2 sätestatu.

 (2) Kehtestada Jõgeva valla haldusterritooriumil põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,8 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Palamuse Vallavolikogu 30. detsembri 2010. a määrus nr 22 „Maamaksumäära kehtestamine“;
 2) Torma Vallavolikogu 20. novembri 2012. a määrus nr 78 „Maamaksumäära kehtestamine ja täiendava maksusoodustuse rakendamine“;
 3) Jõgeva Vallavolikogu 31. jaanuari 2013. a määrus nr 3 „Maamaksumäära kehtestamine“;
 4) Jõgeva Linnavolikogu 23. novembri 2016. a määrus nr 61 „Maamaksumäärade kehtestamine Jõgeva linnas“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json