Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 17 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord” muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 25

Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 17 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord” muutmine

Vastu võetud 27.11.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.  Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 17 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord” paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „eluasemekomisjon” sõnaga „hoolekandekomisjon”.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees