Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saue valla teehoiukava 2020-2023

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 15

Saue valla teehoiukava 2020-2023

Vastu võetud 28.11.2019 nr 41
jõustumine 01.01.2020

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.   Teehoiukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla teehoiukava 2020-2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 8 “Saue valla teehoiukava 2018-2021 kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla teehoiukava 2020-2023

/otsingu_soovitused.json