HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Õpilaskoha tegevuskulu ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Väljaandja:Tõrva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 46

Õpilaskoha tegevuskulu ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 05.12.2019 nr 6

Käesolev määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 83 lõike 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 27 lõike 7 alusel, huvikooli seaduse paragrahv 21 lõike 3 ning Tõrva valla 2020. aasta eelarve projekti alusel.

§ 1.   Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

  Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 2020. eelarveaastal on:
  1) Tõrva Gümnaasium 1 176 eurot;
  2) Hummuli Põhikool 2 964 eurot;
  3) Riidaja Põhikool 1 884 eurot;
  4) Ala Põhikool 3 972 eurot;
  5) Ritsu Lasteaed-Algkool 7 584 eurot.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse tegevuskulu arvestuslik maksumus

  Koolieelse lastasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 2020. eelarveaastal on:
  1) Lasteaed Tõrvalill 4 428 eurot;
  2) Lasteaed Mõmmik 4 572 eurot;
  3) Hummuli Lasteaed Sipsik 5 076 eurot;
  4) Riidaja Põhikool 3 336 eurot;
  5) Ala Põhikool 5 088 eurot;
  6) Ritsu Lasteaed-Algkool 5 640 eurot.

§ 3.   Tõrva Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

  Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikusk maksumuseks ühe õpilase kohta 2020.a. on
  1) Tõrva Muusikakool 2 232 eurot.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Ruusmann
Vallavanem

Signe Kiin
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json