Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2022, 18

Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad

Vastu võetud 23.11.2022 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määruse nr 35 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas“ § 1 lg 3 alusel.

§ 1.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) küttetoetus kuni 150 eurot eelarveaastas;
  2) lasteaialapse toitlustustoetus 50 % -100% toidupäeva maksumusest;
  3) põhikooli ja kutsehariduskooli õpilase toitlustustoetus kuni 1 euro toidupäeva eest;
  4) laste- ja noortelaagri toetus kuni 80 eurot eelarveaastas, asendushooldusel viibival lapsel piirmäärata;
  5) täisealise ravimite ja abivahenditoetus kuni 150 eurot eelarveaastas:
  6) eluruumi kohandamise toetus 90 % põhjendatud kulude maksumusest, kuid mitte üle 1800 euro.

§ 2.   Sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus 600 eurot;
  2) esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetus 100 eurot;
  3) koolitransporditoetus kehtivas liiniveo tariifis edasi-tagasi pileti maksumus, 0.20 eurot/km isikliku transpordi kasutamisel;
  4) gümnaasiumis õppimise toetus 50 eurot kuus perioodil 1. september kuni 31. mai;
  5) koolilõputoetus 50 eurot;
  6) kiituse või medaliga kooli lõpetanu toetus 100 eurot;
  7) laste ravimite ja abivahendite toetus kuni 150 eurot eelarveaastas;
  8) puudega inimese igakvartaalne toetus 50 eurot kvartalis;
  9) kolmanda kuni neljanda hooldusgrupiga täisealise isiku hooldaja toetus 50 eurot kuus;
  10) teise hooldusgrupiga täisealise isiku hooldaja toetus 30 eurot kuus;
  11) esimese hooldusgrupiga täisealise isiku hooldaja toetus 20 eurot kuus;
  12) eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus 50 eurot pluss meene, 100 ja pluss aastaseks saava eaka toetuse 1000 eurot pluss meene;
  13) matusetoetus 250 eurot;
  14) perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 240 eurot kuus;
  15) elluastumistoetus 300 eurot.

§ 3.   Üleminekusätted

  Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas“ alusel määratud sügava puudega täiskasvanu hooldaja toetus ja raske puudega täiskasvanu hooldaja toetus asendatakse 1. jaanuarist 2023 vastavalt kolmanda kuni neljanda hooldusgrupiga täisealise isiku ja teise hooldusgrupiga täisealise isiku hooldaja toetusega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json