Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2023, 6

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.11.2023 nr 79

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse:
„Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta on 35 eurot kuus.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määruse jõustub 1. jaanuaril 2024.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json