Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 kinnitamine

Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2014, 50

  Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 kinnitamine

  Vastu võetud 18.12.2013 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja lõike 2, alusel.

  § 1.  Kinnitada Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 vastavalt lisale.

  § 2.  Avalikustada käesolev määrus Sonda valla veebilehel http://www.sonda.ee.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist. Määrus rakendatakse 01. jaanuarist 2014.a.

  Veiko Erm
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa