Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Maakatastriseaduses kohalikule omavalitsusele pandud küsimuse otsustamise delegeerimine

Maakatastriseaduses kohalikule omavalitsusele pandud küsimuse otsustamise delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2015, 18

Maakatastriseaduses kohalikule omavalitsusele pandud küsimuse otsustamise delegeerimine

Vastu võetud 29.12.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja maakatastriseaduse § 18, Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ alusel.

§ 1.  Delegeerimine

  Delegeerida Loksa linnas katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsustamine Loksa Linnavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees