Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2016, 8

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 23.12.2015 nr 52

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 1 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord" paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus ei osale huvihariduse kulude katmisel, tasub huvikooli koha maksumuse õppur või tema seaduslik esindaja.".

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json