SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuse sotsiaaleluruumide üüri ja kõrvalkulude suuruste kehtestamine

Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuse sotsiaaleluruumide üüri ja kõrvalkulude suuruste kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2017, 2

Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuse sotsiaaleluruumide üüri ja kõrvalkulude suuruste kehtestamine

Vastu võetud 28.12.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuses (edaspidi sotsiaalmaja) üürile antavate sotsiaaleluruumide üüri ja kõrvalkulude suurus. Kõrvalkulude suuruse arvestuslikuks aluseks on sotsiaalmaja sotsiaaleluruumidena kasutatavate ruumide aasta keskmine kulupõhine maksumus.

§ 2.  Sotsiaalmaja sotsiaaleluruumi üüri maksumus

  Sotsiaalmaja sotsiaaleluruumi üür ühe ruutmeetri eest on 1,6 eurot kuus.

§ 3.  Sotsiaalmaja kõrvakulude maksumus

 (1) Sotsiaalmaja kõrvakulude maksumus ühes kuus sotsiaaleluruumis suurusega 10 m2:
 1) hoolduskulu 6 eurot;
 2) küte 6 eurot;
 3) vesi 5 eurot;
 4) elekter 7 eurot.

 (2) Sotsiaalmaja kõrvakulude maksumus ühes kuus sotsiaaleluruumis suurusega 20 m2:
 1) hoolduskulu 12 eurot;
 2) küte 12 eurot;
 3) vesi 5 eurot;
 4) elekter 9 eurot.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. aprillil 2017.

Kalev Härk
linnapea

Anastasija Kikkas
jurist linnasekretäri ülesannetes