ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2020, 2

  Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

  Vastu võetud 19.12.2019 nr 43

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja 11 alusel.

  § 1.   Kinnitada Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 (lisatud)

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 27.01.2016 määrus nr 40 "Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026".

  § 3.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  Volikogu esimees

  Lisa Arengukava 2019-2030

  Lisa 6.1 Vee-ettevõtja kinnitamise otsus

  Lisa 6.2 Hellamaa puurkaev-pumpla teh.skeem

  Lisa 6.2 Liiva puurkaev-pumpla teh.skeem

  Lisa 6.2 Piiri puurkaev-pumpla teh.skeem

  Lisa 6.3 Joogivee analüüs Liiva puurkaevust

  Lisa 6.3 Joogivee analüüs Piiri puurkaevust

  Lisa 6.3 Joogivee analüüs Hellamaa puurkaevust

  Lisa 6.3 Joogivee analüüs võrgust, Liiva

  Lisa 6.3 Joogivee analüüs võrgust, Piiri

  Lisa 6.4 Reoveepuhasti teh.skeem, Hellamaa

  Lisa 6.4 Reoveepuhasti teh.skeem, Liiva

  Lisa 6.5 Heitveeanalüüs, Hellamaa puhasti

  Lisa 6.5 Heitveeanalüüs, Liiva puhasti

  Lisa 6.6 Investeeringute mahud ja maksumused

  Lisa 6.7 Sotsiaal-majanduslik analüüs

  Lisa 6.8 Finantsanalüüs

  Lisa 6.9 ÜVK Hellamaa

  Lisa 6.9 ÜVK Liiva

  Lisa 6.9 ÜVK Linnuse-Piiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json