HaridusKool

Teksti suurus:

Munitsipaalharidusasutuste õpilase õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Munitsipaalharidusasutuste õpilase õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2020, 21

Munitsipaalharidusasutuste õpilase õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Vastu võetud 17.12.2019 nr 2
; rakendatakse alates 01. jaanuarist 2020. a.

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 1, 3, 4 ja 5 alusel ning kooskõlas Saarde valla 2020.a eelarve eelnõuga.

§ 1.   Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

  Kinnitada munitsipaalharidusasutuste õpilase õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2020. eelarveaastal ühe õpilase kohta vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2020. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

Lisa Munitsipaalharidusasutuste õpilase õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumus 2020. eelarveaastal

/otsingu_soovitused.json