Teksti suurus:

Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 “Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2021, 1

Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 “Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.12.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 “ Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“ § 3 lõiget 3 muudetakse ning lisatakse lõige 31 järgmises sõnastuses:
  1) (3) Kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast
  2) (31) Kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last siis kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json