Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 1-2/58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ muutmise heakskiitmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2021, 4

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 1-2/58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ muutmise heakskiitmine

Vastu võetud 30.12.2020 nr 127

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1, § 374 lõigete 1, 2 ja 4 alusel

§ 1.   Kiita heaks Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 1-2/58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ lisa 1 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava“ muutmine vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json