Teksti suurus:

Kohila Vallavolikogu 27.03.2018 määruse nr 4 „Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2022, 1

Kohila Vallavolikogu 27.03.2018 määruse nr 4 „Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Kohila Vallavolikogu 27.03.2018 määruse nr 4 „Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse ööpäevaringselt hooldekodus, intervallhoiuteenusena periooditi või päevahoiuteenusena teenusepakkuja juures.

  (2) Kohila Vallavolikogu 27.03.2018 määruse nr 4 „Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 10 täiendatakse lõikega 3, mis sõnastatakse järgmiselt:
(3)Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise kord sätestatakse Kohila Vallavolikogu määrusega

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2020.

Heiki Hepner
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json