Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2022, 9

Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ning Saue Vallavolikogu 21.12.2017 nr 35 määruse "Saue valla finantjuhtimise kord" § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve vastavalt lisale 1 ja 2.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.


Harry Pajundi
volikogu esimees

Lisa 1  Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve

Lisa 2  Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve investeeringute loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json