HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2014, 7

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.01.2014 nr 1
jõustumine 17.02.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ja § 94 lõike 1 alusel.

§ 1.   Elukohajärgse kooli määramine

  (1) Kinnitada põhihariduse omandamiseks elukohajärgne munitsipaalkool lähtuvalt õpilase (edaspidi isik) elukoha andmetest Eesti Rahvastikuregistris alljärgneva jaotuskava alusel:

Loo KeskkoolLoo alevik, Iru küla, Kallavere küla, Liivamäe küla, Maardu küla, Nehatu küla, Uusküla küla, Saha küla, Saviranna küla, Kostiranna küla, Ülgase küla
Kostivere KoolKostivere alevik, Aruaru küla, Haapse küla, Haljava küla, Jõelähtme küla, Jägala küla, Kaberneeme küla, Koila küla, Koogi küla, Kullamäe küla, Loo küla, Manniva küla, Parasmäe küla, Rebala küla, Ruu küla, Sambu küla, Vandjala küla, Võerdla küla
Neeme KoolNeeme küla, Ihasalu küla, Jõesuu küla, Jägala-Joa küla

  (2) Rahvastikuregistri andmetel Neeme, Ihasalu, Jõesuu või Jägala-Joa külas elavatel õpilastel on õigus peale 6-nda klassi lõpetamist valida elukohajärgseks kooliks põhihariduse omandamiseks kas Kostivere Kool või Loo Keskkool.

  (3) Kinnitada rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallas elavate gümnaasiumi õpilaste elukohajärgseks kooliks Loo Keskkool.

  (4) Kui munitsipaalkoolis on peale elukohajärgsete õppekohtade täitmist vabu kohti, siis õpilaste vastuvõtmisel, kelle elukohajärgseks kooliks on teine Jõelähtme valla kool, lähtutakse alljärgnevatest eelistustest:
  1) sama pere teiste laste õppimine samas koolis;
  2) õpilase elukoha lähedus koolile;
  3) õpilase seadusliku esindaja soov.

  (5) Teise valla või linna rahvastikuregistrisse kantud õpilasi võetakse valla koolidesse vabade kohtade olemasolul.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsuse 07.04.2011 määrus nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. veebruar 2014.

Andrus Umboja
Vallavanem

Leho Kure
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json