Teksti suurus:

Räpina valla 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2014, 33

Räpina valla 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 29.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 16 „Räpina valla finantsjuhtimise kord” § 4 lõike 4 ja § 6 lõike 10 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2014. aasta eelarve

  (1) Koondeelarve (lisa 1).

  (2) Põhitegevuse tulud (lisa 2).

  (3) Põhitegevuse kulud (lisa 3).

  (4) Investeerimistegevuse tulud ja kulud (lisa 4).

§ 2.   Laenu võtmine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 333 000 eurot.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevuse tulud ja kulud

Lisa Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json