Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

"Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020" vastuvõtmine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2015, 44

"Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020" vastuvõtmine

Vastu võetud 03.02.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 364 ning jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.

§ 1.   “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020” vastuvõtmine

  (1) Võtta vastu “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020” vastavalt lisale.

  (2) Võtta arvesse “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020” Antsla valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Antsla valla rahalistele võimalustele.

§ 2.   Määruse avalikustamine ja jõustumine.

  (1) Antsla Vallavalitsusel avaldada punktis 1 nimetatud jäätmekava valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

Lisa Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020

/otsingu_soovitused.json