Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2017, 11

Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 7 lõigete 1 ja 5 ning § 22 lõike 1 punkti 37 alusel, juhindudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 punktist 4.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ (edaspidi määrus) § 5 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva määruse §-s 3 sätestatud taotluse esitamise viimane päev on 31. mai 2018.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne-Ly Gross-Mitt
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json