Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Keila linna jäätmekava 2016-2020

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2017, 14

Keila linna jäätmekava 2016-2020

Vastu võetud 31.01.2017 nr 3
, rakendatakse 01.01.2017

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 39 lõike 3, § 42, § 59 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 alusel.

§ 1.   Keila linna jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Keila linna jäätmekava 2016-2020 uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määrus nr 5 „Keila linna jäätmekava 2016-2020“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2017. a.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

Lisa Keila linna jäätmekava 2016-2020

/otsingu_soovitused.json