SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2017, 26

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 20.04.2016 nr 4
RT IV, 27.04.2016, 1
jõustumine 30.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2016RT IV, 29.12.2016, 6401.01.2017
01.02.2017RT IV, 07.02.2017, 1710.02.2017

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 8 „Sotsiaaltoetuste määramise kord Väike-Maarja vallas“ § 9 lõike 5, § 10 lõike 5, § 11 lõike 2, § 13 lõike 3, 15 lõike 2, § 19 lõike 10 ja § 17 punkt 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaaltoetuste määrad alljärgnevalt:
 1) esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetuse määraks 50 eurot;
 2) küttetoetuse määraks 160 eurot aastas;
 3) sünnitoetuse määraks 400 eurot;
 4) juubelitoetuse määraks 25 eurot;
[RT IV, 29.12.2016, 64 - jõust. 01.01.2017]
 5) matusetoetuse määraks 150 eurot;
[RT IV, 07.02.2017, 17 - jõust. 10.02.2017]
 6) hooldajatoetuse määraks puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
 7) hooldajatoetuse määraks puudega täisealise isiku hooldajale 35 eurot kuus;
 8) sotsiaaltoetuse ülemmääraks, mida on sotsiaalosakonna juhatajal õigus otsustada ilma toetuste määramise komisjoni ja vallavalitsust otsustusprotsessi kaasamata, 25 eurot.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].