Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 8

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 23.01.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrad

  (1) Sünnitoetuse esimese osa suuruseks on 250 eurot. Sünnitoetuse teise osa suuruseks on 250 eurot.

  (2) Matusetoetuse suuruseks on 250 eurot. Täiendava matusetoetuse suuruseks on kuni 100 eurot.

  (3) Esimesse klassi astuja toetus on 200 eurot.

  (4) Koolilõputoetuse suuruseks on 80 eurot.

  (5) Prillitoetuse piirmääraks on kuni 70 eurot.

  (6) Küttetoetust määratakse rahalises väärtuses kuni 150 eurot.

  (7) Puudega isiku hooldajale toetus on 25 eurot kuus.

  (8) Sügava puudega isiku hooldajale toetus on 40 eurot kuus.

  (9) Puudega lapse hooldaja toetus on 60 eurot kuus (pideva hooldusvajaduse korral 100€ kuus).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 18.08.2015 määrus nr 17 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2018

Kaido Kõiv
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json