Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 9

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 23.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel Kanepi vallas.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetuleku määramisel võetakse elamuseaduse § 7 lõike1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) korteriüür kuni 2 eurot 1m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 3 eurot 1m² kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot 1m² kohta;
  4) majapidamisgaas – kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus – kuni 10 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumidel kuni 3 eurot 1m² kohta kuus;
  8) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (ahi-, gaasi- või elektriküttega) eluruumis kuni 3,0 eurot 1m² kohta kuus;
  9) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuni 0,15 eurot 1m² kohta kuus;
  11) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - 0,15 eurot 1m² kohta.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 27.09.2016 määrus nr 20 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“, Kõlleste Vallavolikogu 11.03.2016 määrus nr 2 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ Kanepi Vallavolikogu 19.05.2015 määrus nr 11 „Eluasemekulu piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018. a.

Kaido Kõiv
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json