HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mustvee valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Mustvee valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 13

Mustvee valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1¹ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mustvee valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate (edaspidi lasteaiaõpetaja) töötasu alammäärad.

§ 2.   Lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad

  Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on:
  1) 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast;
  2) 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017 määruse nr 23 „Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” alusel moodustus haldusreformi tulemusel Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Mustvee vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks
  1) Lohusuu Vallavolikogu 17. augusti 2017 määrus nr 8 „Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine“;
  2) Kasepää Vallavolikogu 18. augusti 2017 määruse nr 11 „Tiheda Lasteaia direktori ja õpetajate palgatingimused“ § 3.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json