HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 14

Kooli ja koolieelse lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõigete 2 ja 3, § 54 lõike 1, § 71 lõigete 5 ja 6 kohaselt kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Mustvee Vallavalitsusele ja § 27 lõike 5 kohaselt kooli pidaja pädevusse antud ülesanne kooli direktorile.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 4 ja § 24² lõike 3 kohaselt lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded Mustvee Vallavalitsusele.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 14.12.2015. a määrus nr 20 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Mustvee Linnavalitsusele.“

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json